Daily Archives: Januari 16, 2020

Empat Ciri Munafik Kecil

Macam Munafik Munafik Besar = Zohir Islam, Bathin Kafir. Munafik Kecil = Amalan lahiriyah   Dalam kitab Jaami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam, 2:490, Ibnu Rajab menjelaskan :   Apa Ciri Munafik Kecil pada zaman ini?   Orang yang tidak…

Read More »